یدکش در استان البرز

یدکش استان البرز

یدکش در کرج و تعمیر در محل با کمترین هزینه حمل انواع خودروهای ایرانی و خارجی به تمام نقاط کشور تماس با ما : 02691302830

خدمات حمل خودرویی در کرج:  این خدمات عبارتند از کلیه فعالیت هایی که در راستای برطرف نمودن مشکلات فنی خودروها و نعمیر در شرایطی که خودرو به دلیل نفص فنی و خرابی از کارافتاده که شامل تعمیر قطعه و یا تعویض آن و یا حمل خودرو به صورت شبانه روزی می باشد.